باغ گردی: آیا تا به حال باغ شخصی داشته اید؟ و یا لذت داشتن باغ شخصی رو تجربه کرده اید؟ لوکینز تلاش دارد با ارائه خدمات باغگردی تجربه ی داشتن یک باغ شخصی را برای شما فراهم نماید.

طبیعت گردی: آیا تا به حال تورتان را خودتان تشکیل دادید؟ آیا برای دیدن نقاط تفریحی یک شهر نیاز به راهنمایی بومی ندارید؟ با خدمات طبیعت گردی لوکینز می توانید خودتان تورتان را در هر جایی ایران که دوست داشته باشید به صورت خصوصی (در بستی) و یا با دیگر خانواده ها (گروهی) ایجاد نمایید.

غذای محلی: دیگر احتیاج نیست برای پیدا کردن غذا خوب، ارزان و با کیفیت همه رستوران های یک شهر را بگردید. لوکینز با ارائه دادن غذاهای مطمئن ارزان و با کیفیت هزینه سفر را برای شما کاهش می دهد و سفری آسوده و بدون دغدغه را برایتان ایجاد می نماید.